BLijfInJeHUIS.nl

 

Welkom op onze website.

De stichting is opgericht bij notariŽle akte van 31 juli 2014 en vervolgens ingeschreven bij de KvK onder nummer 61209201 en geregistreerd in de administratie van de Belastingdienst onder nummer 8542.53.798.

Momenteel is er overleg met financiŽle instellingen waarbij gekeken wordt of er een samenwerkingsvorm mogelijk is en kan er ook een bankrekeningnummer worden aangevraagd, waarna alle gegevens worden gepubliceerd op de website.

Voor de minder-geduldigen toch alvast een tip van de sluier:

De aanleiding voor de oprichting van deze Stichting was dat een minder valide dame die in haar huwelijk de beschikking had over een voor haar aangepaste woning. Doordat ze van haar partner ging scheiden bleek dat er geen bank was die haar een lening wilde verstrekken ondanks dat er een aanzienlijk bestanddeel eigen vermogen door betrokkene werd ingebracht en zij maandelijks voldoende inkomen had om de lening, welke nodig was om haar partner uit te kopen, maandelijks te kunnen voldoen. Resultaat was dat ze de aangepaste woning niet zou kunnen blijven bewonen waardoor haar kwaliteit van leven aanzienlijk achteruit zou gaan.

 

Daarop is door een aantal initiatiefnemers gezegd ďdat kan toch niet waar zijnĒ en die hebben de stichting ďStichting Blijf In Je HUISĒ (BLIJ HUIS) opgericht die ten doel heeft:

-        het mogelijk maken voor particulieren om in hun eigen aangepaste woningen te kunnen blijven wonen in materiŽle en immateriŽle zin 

-        het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Blijf In Je HUIS tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

-        de desbetreffende particulieren hulp te bieden bij overleg met de gemeente;

-        het helpen bij het op zoek gaan naar passende financiering of daarbij zelf betrokken te zijn

Stichting Blijf In Je HUIS heeft geen winstoogmerk

 


 

 

Goed doen voelt goed !!

 

Interesse gewekt? Mail naar administratie@blijfinjehuis.nl

 

Kijk ook eens op: